WSSiP w Łodzi

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa
od 4 maja do 30 września 2019 roku.
W przypadku wolnych miejsc do 11 października 2019 roku.

UWAGA!

Studenci zainteresowani kontynuacją nauki w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w roku akademickim 2019/2020 są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej i wpisowego.

Punkt rekrutacyjny:

Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi
ul. Targowa 65
tel. (042) 678 26 71 w. 26
tel. kom. +48 570 010 654

e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl

Dni i godziny pracy Dziekanatu:

 • poniedziałek - piątek, godz. 10.00-15.00

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. rejestracji on-line (formularz rekrutacyjny), Studium Aktorskie (formularz rekrutacyjny)
 2. podanie do Rektora (Pobierz podanie o przyjęcie)
 3. oryginał świadectwa dojrzałości
 4. kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers)
 5. trzy kolorowe podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm)

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, która ma na celu sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów na wybranym przez nich kierunku. O dokładnym terminie rozmowy poinformuje kandydatów dziekanat szkoły.

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą na rozmowę teczki zawierającej maksymalnie 10 prac.
Wymogi w zależności od kierunku:

 • Architektura i urbanistyka: fotografia lub/i rysunek lub/i własne projekty (do wyboru);
 • Architektura Wnętrz: fotografia lub/i rysunek lub/i własne projekty (do wyboru);
 • Wzornictwo: rysunek lub/i własne projekty (do wyboru);
 • Fotografia: fotografia (rodzaj i tematyka do wyboru);
 • Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia (specjalność REŻYSERIA): film (maksymalna długość do 5 minut) lub/i scenariusz (maksymalna długość do 5 stron A4) lub/i fotografia (do wyboru, tematyka prac dowolna);
 • Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia (specjalność SZTUKA OPERATORSKA): film (maksymalna długość do 5 minut) lub/i fotografia (do wyboru, tematyka prac dowolna).

Kandydaci do Studium Aktorskiego nie składają teczki prac, proszeni są o przygotowanie jednego tekstu wierszem lub prozą.

Studenci zagraniczni (po konsultacji z dziekanatem) mają możliwość dostarczenia teczki prac drogą listowną lub elektroniczną.

Opłata rekrutacyjna wymagana przy rejestracji on-line – 150 złotych.
Płatna na konto bankowe
Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu opłaty rekrutacyjnej na adres e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl

Numer konta bankowego:
PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi
nr rachunku: 25 1020 3352 0000 1802 0011 0890
nr IBAN: PL 25 1020 3352 0000 1802 0011 0890Studium Aktorskie w Łodzi