WSSiP w Łodzi

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa
od 4 maja do 30 września 2019 roku.
W przypadku wolnych miejsc do 11 października 2019 roku.

Punkt rekrutacyjny:

Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi
ul. Targowa 65
tel. (042) 678 26 71 w. 26

e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl

Dni i godziny pracy Dziekanatu:

  • poniedziałek 10.00-15.00
  • wtorek 10.00-15.00
  • środa 10.00-15.00
  • piątek 10.00-15.00

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  1. rejestracji on-line (formularz rekrutacyjny)
  2. podanie do Dziekana (Pobierz podanie o przyjęcie)
  3. oryginał świadectwa dojrzałości
  4. kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers)
  5. trzy kolorowe podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm)

Opłata rekrutacyjna wymagana przy rejestracji on-line – 150 złotych.
Płatna na konto bankowe

Numer konta bankowego:
PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi
nr rachunku: 25 1020 3352 0000 1802 0011 0890
nr IBAN: PL 25 1020 3352 0000 1802 0011 0890Studium Aktorskie w Łodzi