WSSiP w Łodzi

Wystawa tkaniny „Continuum” - prof. Anna Frąckowicz i Studenci

Wystawa Continuum - WSSiP

6VI 2015 r., godz. 14.00, galeria WSSiP
Międzywydziałowy charakter pracowni tkaniny artystycznej prowadzonej przez prof. Annę Frąckowicz tworzy unikalną atmosferę. Dzięki niej studenci mogą podchodzić do realizacji ćwiczeń z tkaniny szukając powiązań ze swoją główna specjalizacją. Rozumienie procesu studiowania jako swoistego continuum dydaktycznego leży u podstaw programu pracowni. Osadzenie nowej wiedzy w miejscu nieoderwanym od poprzednich doświadczeń to nadrzędny cel. Zwieńczeniem procesu dążenia do celu jest wewnętrzna spójność przyszłego projektanta, który respektując wcześniejsze doświadczenia i umiejętności bez obaw sięga po nowe. Tematyka kontynuacji zainspirowała studentów do różnorodnych działań. Nawet najbardziej ulotne pomysły trzeba było przekazać w nie zawsze skorej do uległości materii. Korzystanie ze środków wyrazu oswojonych już wcześniej w pracowniach projektowych a i sięganie po nowe stworzyło przyjazną przestrzeń do eksperymentowania.
Efektem tych działań jest wspólna wystawa Continuum, na której znajdą się prace studentów i prace prof. Anny Frąckowicz.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!