WSSiP w Łodzi

Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych

Pierwsza Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych. Warszawa, maj 1969 rok. fot. CAF, J. Muszyński

Nasza absolwentka, pani Alicja Wydmańska, zakwalifikowała się do Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych.
To wydarzenie prestiżowe i prezentujące najlepsze polskie znaki graficzne.
Serdecznie gratulujemy!
Szczegóły: http://owzg.pl/o-wystawie