WSSiP w Łodzi

Krzyż Wolności i Solidarności dla dr. Zbigniewa Koszałkowskiego

Zbigniew Koszałkowski

W dniu 27 lutego 2016 r. w sali projekcyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi odbyła się uroczysta gala wręczenia orderów i odznaczeń państwowych dla działaczy opozycji demokratycznej w okresie PRL.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr Łukasz Kamiński dokonał odznaczenia osiemnastu osób – działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów – Krzyżem Wolności i Solidarności. Dekoracja uczestników strajków studentów łódzkich uczelni wpisywała się w obchody 35. rocznicy tych wydarzeń.

Odznaczenie KWiS wśród innych zasłużonych odebrał dr Zbigniew Koszałkowski, wykładowca WSSiP w Łodzi.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej 5 sierpnia 2010 r., równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnych tradycji nawiązuje. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Do tej pory Krzyż otrzymało ponad siedmiuset działaczy.