WSSiP w Łodzi

Konkurs na projekt znaku graficznego dla Galerii Akademickiej WSSiP

Konkurs na projekt znaku graficznego dla Galerii Akademickiej WSSiP

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi ogłasza wewnętrzny konkurs na projekt znaku graficznego dla Galerii Akademickiej.
Celem konkursu jest wybór najlepszego projektu logo lub logotypu. Konkurs ma charakter wieloetapowy.
Skierowany jest do studentów i absolwentów WSSiP. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w regulaminie.
Uczestnik Konkursu może przedstawić nie więcej niż 3 prace. Nagrodą dla zwycięzcy jest profesjonalny wzornik kolorystyczny CMYK
oraz bardzo atrakcyjne wydawnictwa (publikacje o tematyce projektowej).
 
Ostateczny termin składania projektów to  15.04.2016 r.
 
Regulamin oraz szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Pracowni Katedry Komunikacji Wizualnej (B5)