WSSiP w Łodzi

Zmarła prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska

prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska

28 kwietnia 2016 roku  Łódź Filmowa i polska kultura poniosły olbrzymią stratę. Po ciężkiej chorobie odeszła od nas najwybitniejsza mentorka kina polskiego, twórczyni podstaw dla edukacji filmowej, Ewelina Nurczyńska-Fidelska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi. Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Venae Artis. Patron naukowy Konferencji Filmoznawczych dla Nauczycieli w Radziejowicach (w 2012 roku odbyła się XXII Konferencja). W 2012 r. laureatka Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krytyka filmowa. Autorka monografii: Andrzej Munk (1982), Czas i przesłona. O Filipie Bajonie i jego twórczości (2003), Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy (wyd. drugie poszerzone 2010), oraz książek z zakresu edukacji filmowej Edukacja filmowa na tle kultury literackiej (1989) i Film w szkolnej edukacji humanistycznej (1993), współautorka książki Kino bez tajemnic (2009) – nagroda PISF w kategorii edukacja filmowa. Redaktorka lub współredaktorka kilkunastu książek zbiorowych, m.in. Szkoła polska – powroty (1998), Kino polskie w trzynastu sekwencjach (2005), Filmowy świat Andrzeja Wajdy (2003), oraz autorka kilkudziesięciu rozpraw i szkiców, głównie z zakresu kina polskiego.
Więcej o Pani Profesor: http://www.kulturoznawstwo.uni.lodz.pl/
Tutaj przypominamy ją na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=WJ52ORPP2kA