WSSiP w Łodzi

UWAGA!

Konkurs WSSiP

ROZPOCZYNAMY II ETAP KONKURSU NA PROJEKT ZNAKU GRAFICZNEGO DLA GALERII WSSIP W ŁODZI.
Pośród 32 dostarczonych prac, komisja konkursowa wyłoniła 8 najlepszych znaków graficznych.

Rozpoczynamy zatem drugi etap konkursu! Wybieramy zwycięzcę spośród najlepszych znaków. Ten, który przejdzie do finału i zyska
aprobatę władz Naszej Uczelni, zostanie oficjalnym symbolem galerii.
Oddaj swój głos na wybrany znak za pomocą karty do głosowania lub naszego facebooka.
Dając „lajka” głosujesz na określonego autora znaku graficznego (link do facebooka).

GOTOWI DO ZABAWY?
Głosowanie trwa do 21 maja 2016 r.