WSSiP w Łodzi

Prezentacja dyplomu

Dyplom - Marta Ślusarska - Wydział Wzornictwa WSSiP

Z ogromną przyjemnością prezentujemy kolejny dyplom zrealizowany na Wydziale Wzornictwa WSSiP w Łodzi, w zakresie specjalności Komunikacja Wizualna.
Jest to praca pani Marty Ślusarskiej stanowiąca cykl sześciu plakatów reklamujących przedstawienia teatralne dla dzieci w słupskim Teatrze Lalki Tęcza. Plakaty są adresowane do najmłodszych odbiorców, dlatego decyzją autorki strona informacyjna została w nich zredukowana do absolutnego minimum i przeniesiona do składanego afiszu-ulotki, gdzie rodzic bądź opiekun młodego widza znajdzie wszystkie potrzebne informacje. Redukcja strony tekstowo słownej w plakatach ma za zadanie ułatwienie percepcji dzieciom w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, gdzie najważniejsza jest strona ilustracyjna oraz tzw. bohater opowieści z którym młody odbiorca może się utożsamiać. Ciekawe w proponowanej koncepcji promocyjnej jest też zachowanie spójności kolorystyki plakatów ze scenografią przedstawień, co sprzyja stronie reklamowo-informacyjnej, a plakaty wprowadzają nas w nastrój przedstawienia. Pomimo dużej różnorodności mamy zachowaną spójność zarówno dzięki jednorodnemu charakterowi ilustracji jak i typografii zaprojektowanej przez panią Martę Ślusarską specjalnie na potrzeby dyplomu. Praca pani Marty Ślusarskiej została bardzo dobrze oceniona przez komisję i tym samym autorka otrzymała tytuł magistra sztuki.
Bardzo serdecznie gratulujemy, czekamy na informacje o dalszych sukcesach pani Marty!