WSSiP w Łodzi

Prezentacja dyplomu

Dyplom - Paweł Zając - Wydział Wzornictwa WSSiP

Naszym kolejnym absolwentem, którego dyplom z wielką przyjemnością prezentujemy jest pan Paweł Zając. Projekt dyplomowy jest cyklem plakatów społecznych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką uzależnień od komputera. Zarówno warstwa wizualna jak i zastosowane hasła są adresowane do ludzi młodych, posługują się zrozumiałymi dla nich skrótami i symbolami. Dużym walorem pracy jest systemowość, gdyż poszczególne plakaty mogą występować samodzielnie w przestrzeni miejskiej, bądź połączone w jedną całość mogą tworzyć reklamę dopasowaną do nośników bilbordowych. W przedstawieniu wielkoformatowym uwidocznia się hasło główne kampanii: „NoLife” - będące określeniem osoby nie posiadającej życia poza siecią.
Koncepcja plakatu systemowego sprzyja atrakcyjnej od strony reklamowej idei teasera, gdzie najpierw odbiorca jest zaciekawiany wstępnymi edycjami reklamy, a finalna, ostateczna wersja dostarcza pełnego wyjaśnienia.
Praca została zrealizowana na Wydziale Wzornictwa WSSiP w Łodzi, w zakresie specjalności Komunikacja Wizualna. Została bardzo dobrze oceniona przez komisję i tym samym pan Paweł Zając otrzymał tytuł magistra sztuki.

Z całego serca gratulujemy, życzymy wielu sukcesów zawodowych!