WSSiP w Łodzi

Laureaci konkursu TERAZ POLSKA

fot. archiwum prywatne

Z ogromną radością przekazujemy informację, że nasi wyjątkowo uzdolnieni absolwenci, bursztynnicy: Agata Całka i Stanisław Całka – właściciele firmy Amber-Ring zostali laureatami konkursu TERAZ POLSKA. Nie jest to pierwsza nagroda tego wyjątkowego duetu, w ubiegłym roku otrzymali Nagrodę Ministra Gospodarki za Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro Czas. Amber-Ring to pierwsza firma jubilerska w 24-letniej historii konkursu TERAZ POLSKA, która może się posługiwać zaszczytnym tytułem jego laureata.

http://zlotosrebroczas.com/news.php?akt=295