WSSiP w Łodzi

Nie ma artysty bez znajomości warsztatu

Rozmowa z Jackiem Skrzyńskim, artystą złotnikiem

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z naszym wykładowcą, panem Jackiem Skrzyńskim. Tekst ważny, szczególnie, że w ostatnich dniach tak wiele dzieje się wokół branży jubilerskiej. Można się o tym przekonać, śledząc na przykład losy naszych absolwentów, właścicieli firmy Amber-Ring, którzy zostali laureatami konkursu TERAZ POLSKA.
Tekst opublikowano w ostatnim numerze "Polskiego Jubilera", z Jackiem Skrzyńskim rozmawiała Marta Andrzejczak, foto - Ewa Skrzyńska.

Zapraszamy ...