WSSiP w Łodzi

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Genom-Architektura-Szkoła-Design

Genom-Architektura-Szkoła-Design

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Medycyna Personalizowana, Genom-Architektura-Szkoła-Design  odbędzie się w Lublinie w dniach 11-13 grudnia 2014 r. Tematyka konferencji będzie dotyczyła współczesnych trendów w architekturze, edukacji, medycynie, psychologii i rehabilitacji. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie organizatora http://genom.pollub.pl/