WSSiP w Łodzi

Konkurs na kartkę świąteczną WSSiP

Konkurs na kartkę świąteczną WSSiP

Na prośbę Pana Rektora prof. Derkowskiego ogłaszamy konkurs na kartkę świąteczną reklamującą naszą szkołę.
Obowiązkowo musi się na niej znaleźć logo szkoły (do pobrania na stronie internetowej).
Proszę spróbować ograniczyć się tylko do środków typograficznych.
Format kartki: 210 x 99 mm + spad 3 mm.

Data zakończenia konkursu dla studentów zaocznych 22 listopada, dla studentów stacjonarnych 27 listopada.

Prace oddajemy w formie wydrukowanej w skali 1:1 oraz nagrane na płytę CD w formacie pdf (proszę pamiętać o przygotowywaniu projektów w skali kolorystycznej CMYK). Z pośród prac zostanie wybrana jedna, która zostanie wydrukowana przez szkołę.
Pytana proszę kierować do dr Joanny Apanowicz (Pracownia Projektowania Reklamy).