WSSiP w Łodzi

Edytorzy i graficy wizyta studentów UJ i UW

22 października 2013 roku w auli WSSiP odbyło się spotkanie ze studentami edytorstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.  Spotkanie prowadzili prof. Krzysztof Tyczkowski oraz mgr Zbigniew Koszałkowski.
 
Po wizycie w WSSiP grupa studentów udała się na wystawę Projektowanie tożsamości/ Tożsamość projektowania kuratorowaną przez Centrum Architektury i Wzornictwa Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w ramach Łódź Design Festival.