WSSiP w Łodzi

FILM I FOTOGRAFIA

Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem Wydziału Filmu i Fotografii WSSiP

Katalog Filmu i Fotografii WSSiP - pobierz

Pierwsze próby fotografii wzorowały się na malarskim obrazowaniu rzeczywistości, a związek fotografii z techniką odróżniał ją od pozostałych dyscyplin procesem realizacji dzieła. Rejestracyjny i technologiczny charakter fotografii sprawił, że jest współczesnym medium komunikacji społecznej o wysokim stopniu autentyczności i wiarygodności. Poprzez szerokie możliwości przekształcania obrazu środkami technicznymi, fotografia stałą się podatna na uzyskiwanie wartości semantycznych w obszarze kreacji symboliczno metaforycznej. A zatem współczesna fotografia, emancypując się z tradycyjnego malarstwa w mariażu ze współczesną technologią przetwarzania obrazu, tworzy własną linię rozwoju w szerokim nurcie twórczości dokumentalnej, reklamowej i artystycznej. Odkrycie ruchomego obrazu fotograficznego oraz jego projekcji ekranowej, zapoczątkowało pojawienie się fenomenu nazwanego filmem. Szybkość rejestracji, montażu i przekazu w drodze rozwoju technicznego, uczyniła z filmu najskuteczniejszy środek komunikacji społecznej, skupiając wokół siebie najliczniejszą grupę odbiorców. Film spełniając oczekiwania odbiorców został nośnikiem wydarzeń społecznych i wartości artystycznych. Ten fenomen wyrosły z fotografii, stał się autonomiczną dziedziną twórczości, poszukującą swojego sensu kreacyjnego we wrażliwości na obserwowaną rzeczywistość przekształcaną we współczesne ikony.

WSSiP mając na uwadze społeczną rangę fotografii i filmu oraz potrzeby rynku w tym obszarze, a także konieczność rozszerzenia w Polsce skromnej bazy kształcenia twórców filmowych, włączyła ich kształcenie do programu uczelni, tworząc wydział z samodzielnymi katedrami i pracowniami.

Studia jednolite magisterskie
5 –cio letnie

Katedra Sztuki Operatorskiej

  • Film dokumentalny i reportażowy
  • Formy fabularne
  • Realizacja TV

Katedra Reżyserii

  • Reżyseria filmu reportażowego
  • Reżyseria filmu fabularnego
  • Reżyseria form telewizyjnych
  • Montaż filmowy

Katedra Fotografii

  • Fotografia dokumentalna i reportażowa
  • Fotografia reklamowa
  • Fotografia artystyczna

Studia jednolite magisterskie
Studia I i II stopnia

Na obydwu kierunkach występują bloki przedmiotów humanistycznych i uzupełniających jak historia sztuki, filmu, fotografii, organizacja i zarządzanie produkcją filmową, lektorat, WF.

ZAPRASZAMY DO STUDIUM AKTORSKIEGO przy Wydziale Filmu i Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.

GALERIA PRAC STUDENTÓW -> Wydział Filmu i Fotografii

PRACE STUDENTÓW -> Etiudy filmoweStudium Aktorskie w Łodzi